Zásady zpracování osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Milí klienti a registrovaní uživatelé,

Pokud jste mými zákazníky, odběrateli novinek nebo návštěvníky webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Přečtěte si prosím pozorně následující řádky. Nejsem příznivcem administrativy, ale v našem státě platí zákony a pravidla pro podnikání a já je dodržuji. Nastavená forma pravidel používání mých stránek a registrování se na nich, chrání Vás i mě pro situace, kdyby došlo k neočekávaným událostem. Doufám ale, že žádné nenastanou a naše spolupráce bude pokračovat po mnoho budoucích let.

Radoslava Dubanská
jogalehce@gmail.com
Tel.: (+420) 602186545

 

Shromažďování a využívání údajů

Zásady se vztahují na všechny uživatele webových stránek

 • www.jogova-terapie.cz
 • www.fotodubanska.cz
 • na mé zákazníky nebo potenciální zákazníky

 

Správce údajů

Správcem osobních údajů je:

Radoslava Dubanská
Ohradní 30/903
14000 Praha 4
IČ 48102601

Pokud mě chcete kontaktovat a zeptat se mě na cokoliv týkající se zpracování osobních údajů, můžete tyto kontaktní údaje využít.

 

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

 

Jaké údaje shromažďuji a zpracovávám

Shromažďuji a dále zpracovávám tyto kategorie údajů:

 1. Údaje, které poskytujete sami

Informace poskytnuté při těchto příležitostech:

 • při vyplnění kontaktního nebo objednávkového formuláře
 • údaje, které mi poskytnete v e-mailové či osobní komunikaci.
 1. Informace z jiných zdrojů

K takovým zdrojům patří:

 • veřejně dostupné zdroje,
 • soubory cookies při navštívení mých webových stránek,
 • informace, které jsem obdržela od třetích osob, jako na příklad vašich spolupracovníků nebo obchodních partnerů a které nezbytně potřebuji pro realizaci objednávky.

Dovoluji si Vás upozornit, že můžu zkombinovat informace shromážděné z těchto zdrojů s dalšími informacemi, které mám k dispozici.

 

Jak vaše údaje využívám

Shromážděné údaje využívám k těmto účelům:

1. Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní kontakt, jméno nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (zařazení do kurzu).

 2. Vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. 

 3. Marketing - zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (email a jméno), na co klikáte v emailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 20 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasílám vám informace jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 20 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího emailu s uvedením slova "NE" v odpovědi.

Nerozesílám nabídky třetích osob a nevyužívám vaši e-mailovou adresu pro remarketing a cílení reklam.

 

 4. Fotografická dokumentace, reference - z některých živých akcí 

Na některých našich živých akcích  pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používám v propagačních materiálech. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním živé akce. Nebo přímo na akci u registrace. 

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

 

5. Zlepšování služeb a personalizace obchodního procesu

Při procházení našich webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Na mých webových stránkách budu používat cookies pro následující funkce:

 • webová analytika (AdWords, Sklik, Google Analytics) abych věděla, kolik návštěvníků přišlo na mé stránky, o co se zajímali, jaké podstránky navštívili a podobně
 • uložení informací, které umožní neobtěžovat například opakovaně zobrazovanými vyskakovacími okny
 • ukládání informací v rámci nákupního procesu

Mé webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 1. Soudní řízení a obrana právních nároků

Shromážděné údaje můžu využívat k reklamaci, vyšetřování nebo řešení sporů nebo právních nároků, které souvisejí s mými službami, nebo v jiných případech povolených platnými zákony.

 

Sdílení a předávání údajů

Dovoluji si Vás informovat, že můžu osobní údaje sdílet:

 1. S mými obchodními partnery

K vašim osobním údajům mají přístup mí spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit snad ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem: SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil), Facebook, Google, účetní firma...

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Ráda bych Vás ujistila, že všichni mí spolupracovníci a obchodní partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

 1. Z právních důvodů nebo v případě sporů

Vaše údaje můžu sdílet, pokud je to vyžadováno zákonem, regulacemi, provozními smlouvami, právními procesy nebo státními úřady.

 • Sem patří sdílení údajů s policií a soudy, státními úřady nebo jinými třetími stranami, pokud je to nutné k vymáhání smluv nebo jiných zásad, pokud je to nutné k ochraně práv nebo majetku, případně pokud v souvislosti s vaším používáním mých služeb nebo obchodní spoluprací se mnou dojde ke sporům nebo právním nárokům.
 1. S vaším souhlasem

Vaše údaje můžu sdílet i jinými způsoby, pokud vás na to upozorním a vy s tím budete souhlasit.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

 Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 1. Uchovávání a výmaz údajů

Vaše informace uchovávám po celou dobu trvání smluvního vztahu a ještě další tři roky po jeho skončení. Údaje využívané pro marketing s Vaším souhlasem užíváme po dobu dvaceti let.

Pokud to umožňuje zákon, můžeme některé údaje uchovat i po uplynutí doby uchování, a to v těchto případech:

 • pokud s vámi řeším nějaký problém jako na příklad neuzavřený spor nebo právní nárok.
 • pokud to po mně vyžaduje zákon, anebo když tyto údaje uchovávám v agregované nebo anonymní podobě.
 • pokud takové údaje potřebuji k legitimním obchodním účelům.
 1. Přístup k vašim údajům

Můžete se na mne kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda zpracovávám vaše osobní údaje a pokud ano, žádat detailní informace o tomto zpracování. K tomu můžete využít jakýkoliv z mých kontaktních údajů.

 1. Změna vašich údajů nebo chyba v údajích

Pokud dojde v průběhu trvání smluvního vztahu k jakékoliv změně ve vašich osobních údajích, jako na příklad změna jména nebo e-mailové adresy, nebo pokud zjistíte, že pracuji s vašimi neaktuálními nebo chybnými údaji, prosím dejte mi o tom co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů.

 1. Omezení zpracování

Pokud máte za to, že:

 • zpracovávám vaše nepřesné údaje,
 • zpracování vašich údajů je protiprávní a nepřejete si všechny údaje smazat,
 • vaše údaje již nepotřebuji ke shora uvedeným účelům, ale rád byste je užil(a) pro obhajobu svých právních nároků na příklad v soudním řízení,
 • již vás mé zprávy obtěžují, ačkoliv jsme předpokládali, že by vás mohly zajímat,

můžete mě požádat o omezení zpracování jen některých vašich osobních údajů nebo pro jen určité účely zpracování.

 1. Odhlášení marketingu

Inspirační e-maily s pozvánkami na akce, události a kurzy vám zasílám jste-li mým zákazníkem na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr zpráv odpovědním emailem, ve kterém uvedete slovo NE.

 1. Přenositelnost údajů

Můžete se na mne kdykoliv obrátit, abych vaše údaje, které mám k dispozici, předala třetí osobě podle vaší specifikace.

 1. Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud máte za to, že s vašimi údaji nakládám v rozporu se zákonem, můžete se kdykoliv obrátit se stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mne, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Platí od: 25. května 2018