Přihlášení a podmínky kurzů

  • Přihlášení: do kurzu se můžete přihlásit jednoduchým vyplněním on-line formuláře, který najdete na stránce skupinových lekcí vlevo nahoře.
  • Rezervace: pro zajištění vašeho místa ve čtvrtletním kurzu, je třeba ho zaplatit. Teprve po zaplacení předplatného máte jistotu 100% rezervovaného místa. Pokud ze závažných důvodů nebudete moct do kurzu nastoupit a sdělíte nám to 5 a více dnů před jeho začátkem, předplatné vám bude vráceno. V ostatních případech (zrušení účasti v kurzu méně než 5 dnů před jeho začátkem), vám bude účtován storno poplatek 50% z celkové částky. Pokud kurz již běží, nelze již vrácení předplatného požadovat.
  • Pokud jste zvolili účast v kurzu formou jednorázových vstupů, je potřeba vždy rezervace vašeho místa předem (email, SMS). Nemusíte se tím zabývat, jen pokud se případně nebudete zlobit, když by bylo náhodou plno a místo na vás nevyšlo...

Zameškané lekce - vaše předplacená účast v kurzu je přenositelná – pokud budete vědět, že se nemůžete zúčastnit jedné nebo více z vašich předplacených lekcí, můžete své místo přenechat přítelkyni, kolegyni v práci, příbuzné…. Informujte prosím o vašem záměru lektora předem.

Výjimečně se objeví možnost náhrady lekce v jiném kurzu - jen pokud se tam uvolní místo. Této možnosti můžete využít, pokud oznámíte svou nepřítomnost nejpozději do 11:00 hod., v den konání vaší lekce a pokud se následně sami přihlásíte ohledně zjištění uvolněného místa v den, kdy si chcete lekci nahradit (kolem poledne, telefonicky nebo SMS) - (pokud si tímto způsobem zarezervujete místo a na lekci se ale nakonec na poslední chvíli nedostavíte, možnost náhrady vám bohužel propadá). Zameškanou lekci je možné zkusit nahradit vždy jen v průběhu konkrétního předplaceného období (čtvrtletí).

 

DODATEK OHLEDNĚ PŘEDPLACENÝCH LEKCÍ OD 1.9.2021:

  • Pokud by nám náhodou vládní nařízení opět zabránilo ve cvičení, budou konkrétní termíny nahrazeny v nejbližší možné době, t.j. v době, kdy bude znovu cvičení povoleno.