Jarní víkend s jógou

10.05.2018 08:40

Jógovvíkend probhne v termínu 25. – 27.5. v Pasenici u Domalic. Je to krásné místo, uprosted pírody. https://www.uhonesa-retreatcentre.com/cz/ (Ohledndopravy je moné vzájemnse domluvit a sdílet místo v aut).

Bude nás mení skupinka, do 15 osob. Strava bude racionální, lehká, bezmasá – ale pozor, myslím, e opt vborná J

Program zane pátení veeí a skoní nedlním obdem. Cviení bude probíhat ráno venku, dopoledne a v pozdnjím odpoledni uvnit. as mezi cviením bude volnpro odpoinek, pěší procházky a vzájemné kontakty. Veerní satsang bude dalím, spolenm programem.

Cena za toto víkendové setkání iní 2850,- K. Z této ceny bude poteba pedem zaplatit zálohu 1250,- K. Na místpotom tedy bude poteba doplatit jetě částku 1600,- K(v té je zahrnuta jii cena za ubytování a stravu).

Pokud máte zájem se pobytu zúastnit, přihlásit se můžete emailem na jogalehce@gmail.com nebo telefonicky na ísle 602186545.

Abudu mít úast upesnnu, ozvu se vám a budu po vás chtít zaplacení zálohy 1250,- K. V pípadodhláení (a nenalezení náhradníka) útuji storno ve výši 500,- K. Pokud zruíte svoji úast ménnetden pedem, je tato záloha jinevratná. Deset dní ped akcí Vám jetpolu zprávu s dalími upesnními a informacemi.

Těším se na vásRadka Dubanská