Zálohové předplatné - co to je?

Zálohové předplatné je způsob předplacení lekcí, kdy v záloze zaplatíte jen poloviční částku z ceny lekce. Druhou polovinu ceny platíte vždy až po odcvičení lekce. Zálohové předplatné se hradí vždy v posledním týdnu kalendářního měsíce a platí celý následující měsíc.

Forma úhrady zálohovým předplatným vám přináší tyto výhody:


1) zvýhodněná, nižší cena za lekci
2) jistota rezervovaného místa
3) v případě, že se nedostavíte, nepropadne vám celá platba ale pouze její poloviční část
4) zálohové předplatné je "přenositelné" - můžete ho podstoupit vašemu známému, příbuznému či kolegovi z práce, pokud předem víte, že nebudete moct přijít (někoho tak možná inspirujete a ještě od něj získáte finanční vyrovnání...)


Příklad:

Budete se chtít pravidelně zúčastňovat programu "Trochu jiné ráno", kde je cena za jednu lekci 200,- Kč. V posledním týdnu jednoho kalendářního měsíce tedy zaplatíte poloviční předplatné za každou lekci v měsíci příštím - v tomto příkladu tedy 4 x 100,- Kč. Po každé odcvičené lekci potom doplatíte už jen zbývajících 100,- Kč.

Cena je zvýhodněná právě díky formě úhrady zálohovým předplatným - je to částka, která je dnes už celkem běžná za účast na klasické skupinové lekci. Vy ale získáte lekci téměř individuální - kde je možné věnovat se vašim konkrétním potřebám.